Dipl. Spl. Erik Wöll   Dipl. Spl. Simon Krall    Bernhard Höltmann   Birgit Ganaus   Roman Griessler  Ingolf Wöll 
 Sportkoordinator   Schriftführer, Snowboard    Finanzreferent   Snowboard Trainer   Snowboard Trainer  Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0664 / 31 28 660   Tel. 0650 4550141   Tel. 0650 3539717   Tel. 0664 6393763   Tel. 0676 6284896   0676 / 92 16 280
erik.woell@a1.net   

simonkrall@gmx.at

  
  hoeltmann.bernhard@
kstp.at
  birgitganaus@gmx.at    roman.griessler@
kstp.at
ingolf.woell@aon.at
       
Georg Furtmüller  

Hermann Berger

  Gerry Ring   Harald Schneider   FI Mag. G. Angerer Paul Pöpperl
Snowboard Trainer   Organisation   Snowboard Trainer   Wakeboard     Berater Snowboard-Trainer
       02786 / 6717   0664 4141141   0676 / 4002536     0676 / 60 18 669
g.furtmueller@gmail.com    hermann.berger@42Qgmx.at   gerry@pro-team.org   harry.schneider@gmx.at   Gerhard.Angerer@lsr-noe.gv.at 4xp@gmx.at
         

Univ. Prof. Dr. Hannes Strohmeyer    Prof. Werner Kulhanek   D. Spl. Peter Knebel   Ulli Wurpes    Dir. Peter Adam Gert Winkler
Berater   Berater   Berater   Berater   Wandern Berater
01 9111432      0664 /2327106   0049 620222034    0676 / 5139727    Tel. 0650 / 3344511 0664 60613319
irene.strohmeyer@icloud.com     werner@kulhanek.at  

Knebel.Marion@web.de

  info.@bewegungshaus.at    peter.adam@aon.at  g.winkler@sportunion.at

 
    http://www.sportunion.at//club/3535/img/2012/Rumplerklein.jpg          
    Prof. Gunnar Prokop    Hubert Rumpler          
    Berater    Berater          
       

06643561614

hubert.r@twin.at